Emulzer Alutec

Mükəmməl aserensiya təklif edən tək komponentli bitumlu həllər kimi, UV qorunması üçün yansıtıcı alüminium ehtiva edir.

Emulzer Antiroot

Bir komponentli, modifikasiya olunmiş bitumlu, durulaşdırıcı əsaslı, istifadəyə hazır, köklərdən qoruyan qatqıları olan duru hidroizolyasiya membranıdır. Durulaşdırıcı buxarlandıqdan sonra o səthə sıx yapışaraq tikişsiz, möhkəm, suya və köklərə davamlı təbəqə yaradır.

Emulzer Beyazcoat

Asfalt və durulaşdurucudan azad, çox elastik, su keçirməz, tikişsiz, uzun ömürlü hidroizolyasiya materialıdır. səmərəli bir su yalıtım materialı olaraq, çox elastik, sızdırmaz, kəsiksiz və davamlı bir örtükdür. Whitecoat liflər iiə gücləndirilib.

Emulzer DDM 2K

Yüksək mexaniki və kimyəvi qüvvəyə malik iki komponentli, poliuretan-bitum əsaslı, soyuq tətbiq olunan, dilatasion doldurucu.

Emulzer Elastokote 2K

ELASTOKOTE 2K, iki komponentli, elastik, tez quruyan, liflər və digər qatqılarla gücləndirilmiş su əsaslı membrandır. Su buxarlanandan sonra səthə bərk yapışır, elastik və suya davamlı örtük yaranır.