EPDM GeoGard

Firestone GeoGard EPDM uzun müddət etibarlı su izolyasisasını təmin edən möhkəm və elastik geomembrandır. Bütün bu üstünlüklər geomembranın kənd təsərrüfatı, sənaye və landşaft layihələrində istifadəsinə geniş imkanlar açır.
EPDM geomembranlar ekstremal hərarətlər, UV-şular,  ozon, mikroorqanizmlərin təsirinə qarşı yüksək davamlılıqla fərqlənir.
Bu membranlar hətta -45°C-də belə elastikliyi saxlayar (> 300%) Bu səbəbdən də membran deşilməyə qarşı müqavimətlidir.
Firestone GeoGard EPDM hidrostatik təzyiqə çox davamlıdır. Buda onun böyük həcmli rezervuarlarda istifadəsinə imkan verir.
Firestone GeoGard EPDM membranın quraşdırılması asandır və ideal hidroizolyasiyanı təmin edir.